Het kabinet wil voor de zomer maatregelen nemen om de kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf (mkb) te versterken. Er komt een werkgroep die voorstellen gaat doen. Lees meer…

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *