De hoogte van de toeslagen (bijvoorbeeld kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag, huurtoeslag ed.) is afhankelijk van het gezamenlijke inkomen van u als belastingplichtige en indien van toepassing uw partner (toeslagpartner).

Toeslagen kunnen maar in beperkte mate achteraf worden aangevraagd. U moet dus op tijd actie ondernemen om te krijgen waar u recht op heeft. RN Belastingadviezen berekent of u recht heeft op toeslagen voor nu en in de volgende jaren. Wij zijn u hierbij graag van dienst.