Of u nu ondernemer, particulier of bestuurder bent, het is het ondoenlijk om up-to-date te blijven van alle fiscale regels en wetten.  RN Belastingadviezen zorgt ervoor dat u toch optimaal gebruik maakt van de meest recente mogelijkheden en dat u op detailniveau weet wat uw fiscale rechten en verplichtingen inhouden. Wij ondersteunen u bij alle belangrijke belastingaspecten.

Verzorgen van (privé)aangiften

RN Belastingadviezen heeft de expertise om iedere soort belastingaangifte voor u te verzorgen. Hierbij worden de reële feiten deskundig verwerkt in de aangifte. Uiteraard houdt het hier niet op. RN Belastingadviezen wil u pro-actief adviseren, zodat de vervaardigde aangifte fungeert als basis voor het bedenken van nieuwe belastingbesparende adviezen.

Wij kunnen voor u alle mogelijke fiscale aangiften en aanvragen verzorgen. U kunt hierbij denken aan:

 • Aangifte inkomstenbelasting.
 • Aangifte vennootschapsbelasting.
 • Aangifte omzetbelasting.
 • Aangifte loonbelasting.
 • Aangifte dividendbelasting.
 • Aangifte schenking- en successierecht.
 • Aanvraag toeslagen.

 

Belastingadviezen

Zowel bij de verwerking van uw administratie, het samenstellen van uw jaarrekening, als de verzorging van uw aangiften zien wij een aantal feiten onder ogen die wij als uitdaging zien om u te adviseren in uw kansen om uw belastingdruk te verlagen en uw risico’s in kaart te brengen. Het geven van belastingadviezen zien wij dan ook als de kernactiviteit van onze dienstverlening.

RN Belastingadviezen geeft u belastingadvies, doet belastingaangifte en begeleidt u wanneer de fiscus komt controleren. Tevens monitoren wij uw gehele aanslagtraject. Wij reviewen elke aan u opgelegde belastingaanslag aan de hand van uw aangiften en gaan waar nodig in discussie met de Belastingdienst hierover.

Tevens kunt u bij onze fiscale dienstverlening denken aan:

 • Het indienen van bezwaar- en beroepschriften.
 • Auto van de zaak of privé?
 • Optimalisatie van uw fiscaal en financieel inkomen.
 • Dividend- en salarispolitiek.
 • Advisering in de keuze van een fiscaalgunstige oudedagsvoorziening.
 • Advisering in de keuze welke rechtsvorm voor u fiscaal gezien het meest gunstig is.
 • Advisering in alle fiscale aspecten van vermogensbeheer en schenkings- en successierecht.